Naše investicije

  • PROČISTAČ PITKE VODE "OMBLA"

​Izgradnja pročistača pitke vode omogućit će stanovnicima i posjetiteljima Dubrovnika nesmetanu opskrbu pitkom vodom kroz cijelu godinu. Nakon uspješno provedenog natječaja za izbor izvođača, na kojem je odabrana renomirana francuska tvrtka SUEZ (Degremont), u svibnju 2016. godine potpisan je ugovor o izgradnji pročistača. Početkom 2017. godine ishođena je građevinska dozvola te se krenulo u izvođenje građevinskih radova. Vrijednost projekta je 56,7 milijuna kuna.

  • GORNJA SELA ORAŠCA

​Dovođenje pitke vode u Gromaču, Ljubač, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđicu jedan je od prioriteta Vodovoda Dubrovnik. Projekt je započet 2011. godine, kada se krenulo s izgradnjom prvih mjesnih mreža, dok je 2013. godine započela izgradnja magistralnih cjevovoda. 2015. godine pitku vodu dobili su stanovnici Gromače, Ljupča i Kliševa, a 2017. godine vodu će dobiti stanovnici Mrčeva, Mravinjca i Riđice. Vrijednost ovog projekta je 25 milijuna kuna, a u sklopu njega izgrađeno je 20 kilometara cjevovoda te brojni objekti poput vodosprema i crpnih stanica.

  • VODOOPSKRBNI I ODVODNI SUSTAV ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA DO NASELJA MOKOŠICA

​Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava i mreže odvodnje Štikovica-Vrbica-Lozica do naselja Mokošica značajno će poboljšati vodoopskrbne prilike na tom području, dok će izgradnja kanalizacijske mreže značajno doprinijeti poboljšanju sanitarnih uvjeta. Ovim projektom ujedno će se ispuniti preduvjeti za spajanje izvorišta Palate i Omble, a što će imati velikog utjecaja na sigurnost opskrbe cijelog Dubrovnika.