Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Povremeni prekidi rada KCS Pile, Batala i Libertas

12.05.2020 u 15:01

Zbog završnih radova prespajanja armature unutar hidrotehničkog tunela uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad 13. svibnja može doći do povremenih prekida rada kanalizacijskih crpnih stanica Pile, Batala i Libertas.