Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Vodovod dobio lokacijsku dozvolu za UPOV Lapad

18.03.2019 u 14:59

Na temelju izrađene idejne dokumentacije i ishođenog pozitivnog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na studiju utjecaja na okoliš Vodovod je dobio lokacijsku dozvolu za projekt pročistača otpadnih voda Lapad. Sljedeći korak je priprema tender dokumentacije za raspisivanje javne nabave za njegovu izgradnju.