e-Račun

Usluga je u procesu implementacije!

Vodovod Dubrovnik d.o.o omogućit će svim korisnicima svojih usluga besplatnu dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte. Time još više pridonosi očuvanju okoliša i prirodnih resursa.

e-Račun usluga je dostave računa elektronskim putem, tj. e-poštom umjesto fizičkim putem. Riječ je o elektroničkom dokumentu u PDF formatu čiji je izgled sadržajno i vizualno identičan tiskanim računima za usluge Vodovoda Dubrovnik koje korisnici naših usluga primaju u papirnatom obliku putem pošte.