Naša voda

Voda s dubrovačkog područja iznimne je čistoće. Kako bi takva bila tijekom cijelog procesa, od zahvaćanja do isporuke krajnjem korisniku u pružanju usluge javne vodoopskrbe u cijelosti se poštuju zahtjevi koje propisuje norma sustava upravljanja sigurnošću vode za piće – ISO 22000 te provode mjere prema sustavu HAACP.

Kvaliteta vode višestruko se kontrolira i stručno nadzire u svakoj fazi procesa vodoopskrbe, od zahvaćanja sirove vode s izvorišta, njezine dezinfekcije do ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće isporučene korisnicima.

Stoga je voda iz slavine pitka te ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće.

Kako je voda s izvorišta šireg dubrovačkog područja prirodno pogodna za piće, za ljudsku potrošnju je dovoljan postupak dezinfekcije plinskim klorom i natrijevim hipokloridom. Koncentracija slobodnog klora u vodi održava se na najnižoj koncentraciji potrebnoj za zadržavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav do samog korisnika. Postupak dezinfekcije je strogo kontroliran i njime se ne mijenja dobar i osvježavajući okus i kvaliteta izvorske vode.