Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Mogući povremeni izljevi na području naselja Obuljeno

06.02.2024 u 18:01

Zbog preventivnog čišćenja kolektora javne fekalne odvodnje u naselju Obuljeno, 7.2. moguće je da će dolaziti do povremenog prelijevanja fekalnih voda preko tamošnjih kišnih preljeva.