Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS

08.02.2023 u 09:53

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. KOMOLAC, ČAJKOVICA i KNEŽICA, radi dogovora o  sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama sa investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac – Gruž i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž.

Više informacija i tekst oglasa možete pronaći ovdje.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-032, e-mail: protokol@vodovod-dubrovnik.hr (Služba za opće, pravne i kadrovske poslove).