Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS - CS Oko

10.05.2022 u 12:30

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Ston radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama u katastarskoj općini Ston s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje vodnogospodarskog sustava – crpne stanice „Oko“ s pristupnim putem te zahvata u prostoru izgradnje spojnog cjevovoda i uređenja postojećeg kanala, a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela opću upravu i imovinsko-pravne poslove, u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu naknade za umanjenje vrijednosti zemljišta, nasada i građevinskih poboljšica:

 • za čest. zem. 1226  k.o. Ston ukupno 13.998,00 kn
 • za čest. zem. 1220 k.o. Ston ukupno 4.227,00 kn
 • za čest. zem. 2300/2  k.o. Ston ukupno 11.288,00 kn
 • za čest. zem. 1316/1  k.o. Ston ukupno 1.550,00 kn
 • za čest. zem. 1322  k.o. Ston ukupno 3.289,63 kn
 • za čest. zem. 1323/1  k.o. Ston ukupno 1.894,65 kn
 • za čest. zem. 1323/2  k.o. Ston ukupno 861,79 kn
 • za čest. zem. 1323/3  k.o. Ston ukupno 745,30 kn
 • za čest. zem. 1323/4  k.o. Ston ukupno 918,81 kn
 • za čest. zem. 1324  k.o. Ston ukupno 771,26 kn
 • za čest. zem. 1325  k.o. Ston ukupno 476,16 kn
 • za čest. zem. 1326  k.o. Ston ukupno 680,73 kn
 • za čest. zem. 1327  k.o. Ston ukupno 828,28 kn
 • za čest. zem. 1347  k.o. Ston ukupno 15.909,50 kn
 • za čest. zem. 1348/2  k.o. Ston ukupno 1.595,60 kn
 • za čest. zem. 1212/1  k.o. Ston ukupno 184,60 kn
 • za čest. zem. 1236  k.o. Ston ukupno 2.716,94 kn
 • za čest. zem. 1232  k.o. Ston ukupno 1.303,92 kn
 • za čest. zem. 1231  k.o. Ston ukupno 1.161,00 kn
 • za čest. zem. 2300/1  k.o. Ston ukupno 393,30 kn
 • za čest. zem. 1230  k.o. Ston ukupno 1.458,86 kn
 • za čest. zem. 1229  k.o. Ston ukupno 741,34 kn
 • za čest. zem. 1226  k.o. Ston ukupno 206,74 kn
 • za čest. zem. 1227/1  k.o. Ston ukupno 556,96 kn
 • za čest. zem. 1220  k.o. Ston ukupno 618,00 kn

u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-090 ili na e-mail: jelena.kukuljica@vodovod-dubrovnik.hr

(Služba za opće, pravne i kadrovske poslove)