Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

Oglas - Imotica i Topolo

07.07.2021 u 14:26

OGLAS

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Imotica i k.o. Topolo radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama u dole navedenim katastarskim općinama s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje vodoopskrbnog podsustava „Imotica“, a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Ministarstva pravosuđa, u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu naknade za umanjenje vrijednosti zemljišta, nasada i građevinskih poboljšica:

 • za čest. zem. 10  k.o. Imotica ukupno 5.896,46 kn
 • za čest. zem. 12  k.o. Imotica ukupno 4.484,89 kn
 • za čest. zem. 19/1  k.o. Imotica ukupno 1.151,35 kn
 • za čest. zem. 82  k.o. Imotica ukupno 10.834,92 kn
 • za čest. zem. 85/1  k.o. Imotica ukupno 4.384,33 kn
 • za čest. zem. 85/2  k.o. Imotica ukupno 6.319,36 kn
 • za čest. zem. 91  k.o. Imotica ukupno 13.234,61 kn
 • za čest. zem. 94  k.o. Imotica ukupno 6.918,26 kn
 • za čest. zem. 337  k.o. Imotica ukupno 20.920,74 kn
 • za čest. zem. 1  k.o. Imotica ukupno 33.656,99 kn
 • za čest. zem. 371  k.o. Imotica ukupno 7.544,67 kn
 • za čest. zem. 2/2  k.o. Topolo ukupno 3.862,44 kn
 • za čest. zem. 4  k.o. Topolo ukupno 5.404,22 kn
 • za čest. zem. 6/3  k.o. Topolo ukupno 5.952,62 kn
 • za čest. zem. 291  k.o. Topolo ukupno 7.592,49 kn
 • za čest. zem. 293  k.o. Topolo ukupno 5.212,79 kn
 • za čest. zem. 296  k.o. Topolo ukupno 6.495,05 kn
 • za čest. zem. 297/1  k.o. Topolo ukupno 7.119,86 kn
 • za čest. zem. 299/1  k.o. Topolo ukupno 5.158,19 kn
 • za čest. zem. 302  k.o. Topolo ukupno 1.340,69 kn
 • za čest. zem. 303  k.o. Topolo ukupno 1.557,44 kn
 • za čest. zem. 304  k.o. Topolo ukupno 3.184,19 kn
 • za čest. zem. 305/1  k.o. Topolo ukupno 2.495,05 kn
 • za čest. zem. 307/2  k.o. Topolo ukupno 6.322,11 kn
 • za čest. zem. 308  k.o. Topolo ukupno 8.082,01 kn
 • za čest. zem. 309  k.o. Topolo ukupno 3.351,30 kn
 • za čest. zem. 312  k.o. Topolo ukupno 4.410,89 kn
 • za čest. zem. 313  k.o. Topolo ukupno 2.152,05 kn
 • za čest. zem. 314  k.o. Topolo ukupno 2.920,19 kn
 • za čest. zem. 316  k.o. Topolo ukupno 3.316,68 kn
 • za čest. zem. 317/4  k.o. Topolo ukupno 18.733,24 kn
 • za čest. zem. 318  k.o. Topolo ukupno 2.565,87 kn
 • za čest. zem. 319  k.o. Topolo ukupno 769,71 kn
 • za čest. zem. 323  k.o. Topolo ukupno 11.181,11 kn
 • za čest. zem. 329  k.o. Topolo ukupno 5.858,41 kn
 • za čest. zem. 330/1  k.o. Topolo ukupno 5.479,81 kn
 • za čest. zem. 334  k.o. Topolo ukupno 15.978,78 kn
 • za čest. zem. 335  k.o. Topolo ukupno 5.892,61 kn
 • za čest. zem. 350  k.o. Topolo ukupno 5.095,52 kn
 • za čest. zem. 351  k.o. Topolo ukupno 1.328,34 kn
 • za čest. zem. 364  k.o. Topolo ukupno 2.322,37 kn
 • za čest. zem. 365  k.o. Topolo ukupno 5.403,79 kn
 • za čest. zem. 366  k.o. Topolo ukupno 2.501,57 kn
 • za čest. zem. 368  k.o. Topolo ukupno 1.613,71 kn
 • za čest. zem. 369  k.o. Topolo ukupno 980,44 kn
 • za čest. zem. 370  k.o. Topolo ukupno 1.789,16 kn
 • za čest. zem. 387/1  k.o. Topolo ukupno 4.125,92 kn
 • za čest. zem. 388  k.o. Topolo ukupno 3.642,15 kn
 • za čest. zem. 410  k.o. Topolo ukupno 5.580,43 kn
 • za čest. zem. 412  k.o. Topolo ukupno 4.710,33 kn
 • za čest. zem. 470/1  k.o. Topolo ukupno 13.345,93 kn
 • za čest. zem. 472/2  k.o. Topolo ukupno 16.146,90 kn
 • za čest. zem. 520/1  k.o. Topolo ukupno 12.486,62 kn
 • za čest. zem. 524/1  k.o. Topolo ukupno 32.236,46 kn
 • za čest. zem. 814  k.o. Topolo ukupno 5.862,71 kn
 • za čest. zem. 817  k.o. Topolo ukupno 3.336,57 kn
 • za čest. zem. 1065/2  k.o. Topolo ukupno 13.731,79 kn
 • za čest. zem. 1716  k.o. Topolo ukupno 27.459,91 kn
 • za čest. zem. 1746/1  k.o. Topolo ukupno 1.726,21 kn
 • za čest. zem. 1748/1  k.o. Topolo ukupno 4.598,14 kn
 • za čest. zem. 1749/2  k.o. Topolo ukupno 2.670,14 kn
 • za čest. zem. 1747/2  k.o. Topolo ukupno 3.254,26 kn
 • za čest. zem. 1750/1  k.o. Topolo ukupno 4.106,97 kn
 • za čest. zem. 1751/3  k.o. Topolo ukupno 7.432,56 kn
 • za čest. zem. 1751/4  k.o. Topolo ukupno 5.811,15 kn
 • za čest. zem. 1752/1  k.o. Topolo ukupno 2.664,30 kn
 • za čest. zem. 1754/1  k.o. Topolo ukupno 2.640,01 kn
 • za čest. zem. 1755/3  k.o. Topolo ukupno 2.374,45 kn
 • za čest. zem. 1756/1  k.o. Topolo ukupno 4.551,99 kn
 • za čest. zem. 1758/4  k.o. Topolo ukupno 1.607,73 kn
 • za čest. zem. 1758/5  k.o. Topolo ukupno 2.172,01 kn
 • za čest. zem. 1758/6  k.o. Topolo ukupno 1.470,41 kn
 • za čest. zem. 1759/3  k.o. Topolo ukupno 865,82 kn
 • za čest. zem. 1759/4  k.o. Topolo ukupno 888,02 kn
 • za čest. zem. 1760/1  k.o. Topolo ukupno 3.698,96 kn
 • za čest. zem. 1762  k.o. Topolo ukupno 8.267,95 kn
 • za čest. zem. 1763/2  k.o. Topolo ukupno 5.457,48 kn
 • za čest. zem. 1764  k.o. Topolo ukupno 2.022,25 kn
 • za čest. zem. 1766/2  k.o. Topolo ukupno 2.264,44 kn
 • za čest. zem. 1767  k.o. Topolo ukupno 1.816,38 kn
 • za čest. zem. 1771/1  k.o. Topolo ukupno 8.564,93 kn
 • za čest. zem. 1771/2  k.o. Topolo ukupno 15.833,07 kn
 • za čest. zem. 1774  k.o. Topolo ukupno 418,31 kn
 • za čest. zem. 1775  k.o. Topolo ukupno 859,99 kn
 • za čest. zem. 1778  k.o. Topolo ukupno 1.006,69 kn
 • za čest. zem. 1782/1  k.o. Topolo ukupno 1.508,56 kn
 • za čest. zem 1782/2  k.o. Topolo ukupno 5.396,31 kn
 • za čest. zem. 1786  k.o. Topolo ukupno 999,02 kn
 • za čest. zem. 1787  k.o. Topolo ukupno 1.236,63 kn
 • za čest. zem. 1789/1  k.o. Topolo ukupno 1.498,42 kn
 • za čest. zem. 1789/2  k.o. Topolo ukupno 1.135,42 kn
 • za čest. zem. 1792  k.o. Topolo ukupno 4.191,33 kn
 • za čest. zem. 1793/3  k.o. Topolo ukupno 1.657,77 kn
 • za čest. zem. 1794  k.o. Topolo ukupno 4.692,18 kn
 • za čest. zem. 1809  k.o. Topolo ukupno 710,41 kn
 • za čest. zem. 1810  k.o. Topolo ukupno 488,41 kn
 • za čest. zem. 1815/1  k.o. Topolo ukupno 1.798,24 kn
 • za čest. zem. 1815/3  k.o. Topolo ukupno 1.620,63 kn
 • za čest. zem. 1817/1  k.o. Topolo ukupno 1.065,62 kn
 • za čest. zem. 1836  k.o. Topolo ukupno 6.441,63 kn
 • za čest. zem. 1924  k.o. Topolo ukupno 3.852,02 kn
 • za čest. zem. 1925  k.o. Topolo ukupno 3.215,06 kn
 • za čest. zem. 1933/2  k.o. Topolo ukupno 4.258,19 kn
 • za čest. zem. 1940  k.o. Topolo ukupno 2.597,73 kn
 • za čest. zem. 1941  k.o. Topolo ukupno 7.863,11 kn

u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o služnosti pred javnim bilježnikom.

Pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-090 ili na e-mail: jelena.kukuljica@vodovod-dubrovnik.hr (Služba za opće, pravne i kadrovske poslove).