Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS - izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Doli

22.12.2021 u 14:20

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. DOLI, ĐONTA DOLI i PODIMOČ, radi dogovora o sporazumnom rješavanju oblika i visine naknade kao i stjecanja prava služnosti odnosno prava vlasništva na nekretninama s investitorom Vodovod Dubrovnik d.o.o. povodom izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Doli.

Vodovod Dubrovnik d.o.o., a na temelju procjene ovlaštenih vještaka izrađenih po nalogu službene osobe Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove u postupku osiguranja dokaza, nudi vlasnicima isplatu tržišne vrijednosti zemljišta, nasada i poboljšica odnosno umanjenja vrijednosti zemljišta, nasade i poboljšice, u roku od najkasnije 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti/ugovora o kupoprodaji nekretnine pred javnim bilježnikom.

Tekst oglasa može se pronaći ovdje, a pobliže informacije mogu se dobiti na telefon 020/642-032 ili na e-mail: protokol@vodovod-dubrovnik.hr.