Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS - prodaja rabljenih vozila

20.05.2022 u 12:57

OGLAS

za prodaju rabljenih vozila po načelu  „viđeno – kupljeno“

I. PREDMET PRODAJE

Vodovod Dubrovnik d.o.o. nudi na prodaju slijedeća vozila:

red.

broj

reg.br. vozila

vrsta vozila

marka tip

dopuštena

masa

Godina

proizvodnje

kw

Reg. do datuma

početna cijena

1

DU807CB

TERETNO

VW

LT 2.4

2650

2002

55

26.3.2023

20.000,00+pdv

2

DU779BS

TERETNO

VW

35 LT

3500

2001

80

 

----

17.000,00+pdv

3

DU753AP

TERETNO     ZATVORENI

VWTDI

35T

3500

1997

75

4.9.2022

15.000,00+pdv

4

DU943DA

TERETNO  KIPER

FORD TRANSIT 2.4

3500

2005

58

24.7.2022

28.000,00+pdv

5

DU912EA

TERETNO  CADY

FORD TRANSIT 1.8

 

----

2002

80

16.10.2022

12.000,00+pdv

II. PREGLED VOZILA

Ponuđena vozila mogu se pregledati u razdoblju od 26.05 do 02.06 između 8:00 i 14:00h po prethodnoj najavi  putem telefona: 099/385-9577 (Ilko Bender)

III. UVJETI PRODAJE

Početna cijena navedena je za svako pojedinačno vozilo u tablici pod I.

Prodaja se obavlja po načelu "viđeno - kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Prodaja rabljenih vozila obaviti će se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka (telefon, e-mail i adresa) moraju sadržavati:

1) za fizičke osobe - preslik osobne iskaznice ponuditelja;

2) za pravne osobe - preslik rješenja o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 03.06. u 10:00 h, pisanim putem na  adresu Vladimira Nazora 19, Dubrovnik.

Na omotnici označiti „ponuda za rabljena vozila- ne otvarati“. 

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove, uključujući troškove ovjere, poreze i davanja na vozilo. Prodavatelj nije odgovoran ponuditeljima za eventualne troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju. Ponuditelji ne mogu ponuditi nižu cijenu od početne. Vodovod Dubrovnik d.o.o. zaključiti će ugovor o kupoprodaji vozila s onim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, povoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije zaprimljena.

Odabrani ponuditelj  je obvezan zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti ponuđenu cijenu najkasnije u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude. Ukoliko odabrani ponuditelj ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, smatrati će se da je odustao od kupnje te će se vozilo ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Otvaranje i ocjenu  ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo dana 03. 06. 2022. g. u 11:00 h na adresi Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik. Otvaranje ponuda je javno.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje predmeta oglasa bez posebnog obrazloženja.