Korisnički portal

Anastasija Anamarija Marijana

Izbornik

OGLAS - prodaja rabljenih vozila

28.06.2022 u 14:54

OGLAS

za prodaju rabljenih vozila po načelu  „viđeno – kupljeno“

 

1. PREDMET PRODAJE

Vodovod Dubrovnik d.o.o. nudi na prodaju slijedeća vozila:

red.

broj

reg.br. vozila

vrsta vozila

marka tip

masa

vozila

Godina

proizvodnje

kw

Reg. do datuma

početna cijena

1

 

DU-753-AP

TERETNO

ZATVORENI

 

VW 35LT

 

3500

 

1997

 

75

 

04.09.

2022.

 

10.000 kn

+PDV

2

 

DU-779-BS

TERETNO

SA KRANOM

 

VW 35LT

 

3500

 

2001

 

80

 

 

15.000 kn

+ PDV

3

 

DU-327-CN

 

TERETNO

 

VW 35LT

 

3500

 

2004

 

80

 

26.02.

2023.

 

20.000 kn

+ PDV

4

 

DU-658-BR

 

TERETNO

 

VW 35LT

 

3500

 

2001

 

80

 

10.04.

2023.

 

25.000 kn

+ PDV

5

 

DU806-CB

 

TERETNO

 

LT. 2.8

TDI

 

3500

 

2001

 

80

 

 

15.000 kn

+ PDV

6

 

DU-153-BV

 

TERETNO

 

VW 35LT

 

3500

 

2001

 

80

 

14.08.

2022.

 

18.000 kn

+ PDV

7

 

DU-194-CF

 

TERETNO

 

VW 35LT

 

3500

 

2002

 

80

 

07.10.

2022.

 

20.000

+ PDV

 

II. PREGLED VOZILA

Ponuđena vozila mogu se pregledati u razdoblju od 30.6.2022 do 07.07.2022 između  08:00 i 11:00 h po prethodnoj najavi  putem telefona: 099/385-9577 (Ilko Bender)

 

III. UVJETI PRODAJE

Početna cijena navedena je za svako pojedinačno vozilo u tablici pod I.

Prodaja se obavlja po načelu " viđeno - kupljeno " što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Prodaja rabljenih vozila obaviti će se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka (telefon, e-mail i adresa) moraju sadržavati :

1) za fizičke osobe - preslik osobne iskaznice ponuditelja;

2) za pravne osobe - preslik rješenja o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

 

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do dana 11.07.2022 u 10:00 h, pisanim putem na  adresu Vladimira Nazora 19, Dubrovnik.

Na omotnici  označiti  „ponuda za  rabljena vozila- ne otvarati“. 

 

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove, uključujući troškove ovjere, poreze i davanja na vozilo. Prodavatelj nije odgovoran ponuditeljima za eventualne troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju. Ponuditelji ne mogu ponuditi nižu cijenu od početne. Vodovod Dubrovnik d.o.o. zaključiti će ugovor o kupoprodaji vozila s onim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, povoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije zaprimljena.

Odabrani ponuditelj  je obvezan zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti ponuđenu cijenu najkasnije u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude. Ukoliko    odabrani ponuditelj ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, smatrati će se da je    odustao od kupnje, te će se vozilo ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

Otvaranje i ocjenu  ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo dana 11.07.2022. g. u 11:00 h na adresi Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik. Otvaranje ponuda nije javno.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja  i prodaje predmeta oglasa bez posebnog obrazloženja.