Javna i jednostavna nabava

Objava ugovora javne nabave

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, u privitku možete naći registar ugovora javne i jednostavne nabave.

Prethodni registar ugovora jednostavne nabave možete pronaći ovdje.

 

Sukob interesa

Sukladno čl. 76. i 77. ZJN 2016. (NN br.120/16.), čelnici tijela su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • Sky market media d.o.o., Alberta Hallera 6, Dubrovnik
  • Studio plan d.o.o., Vinogradci 13a, Radovčići
  • Genus projekt d.o.o., Pod Gospom 35, Plat, Mlini
  • Velox d.o.o., Gverovići 6, Osojnik, Dubrovnik
  • Trsilo d.o.o., Bana J. Jelačića 48, Mlini
  • Top level j.d.o.o., Vatroslava Lisinskog 38, Dubrovnik

 

Natječaji javne nabave

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave možete pronaći ovdje.