Kakvu vodu pijemo?

Pitka voda u Dubrovniku je iznimno visoke kvalitete. Najveći izvor na dubrovačkom području je rijeka Ombla koja svojim kapacitetom od skoro 500 l/s za vrijeme maksimalne potrošnje premašuje cjelokupne potrebe Dubrovnika i okolice za pitkom vodom. Od ostalih izvora je bitno spomenuti izvor Palata u Zatonu (200 l/s) i izvorište Robinzon u Platu (160 l/s) kao i dva eksploatacijska zdenca u Slanom kapaciteta 60 l/s. Iz svega navedenog je sasvim jasno da Dubrovnik i okolica imaju dovoljne količine pitke i jako kvalitetne vode. Tablice koje se nalaze pokazuju nam detaljniju analizu vode za piće. 

Tablica 1. Fizikalno kemijski pokazatelji 

 Fizikalno kemijski pokazatelji  Jedinica  Metoda  Izmjerene vrijednosti  MDK
 Mutnoća  °NTU *HRN EN ISO 7027:2001  0.75  4
 Boja  mg/l Pt/Co skale  HRN EN ISO 7887:2001 < 5  20 
 Miris    HRN EN ISO 1622:2008 bez  bez 
 Okus    HRN EN ISO 1622:2008 bez  bez 
 pH pH jedinica   *HRN ISO 10523:2009  7.8 (Tuzorka= 22.2 °C)  6.5-9.5 
 Vodljivost ( na T ref=20°C) μS/cm   *HRN ISO 27888:2008  380  2500 
 Utrošak KMnO4 Omg/l   HRN EN ISO 8467:2001  0.96 
 Slobodni rez. klor Clmg/l  HRN EN ISO 7393-2:2001  0.20  0.5 
 Kloridi Cl- mg/l  HRN ISO 9297:1998  8.3  250 
 Amonijak NH4mg/l HRN ISO 7150-1:1998 < 0.04 0.5 
 Nitriti NO2- mg/l HRN EN 26777:1998 < 0.003  0.5 
 Nitrati NO3- mg/l  St. Meth. 4500-NO3 B (20.izd.1998) 2.2 50

 

Tablica 2. Mikrobiološki pokazatelji

Mikrobiološki pokazatelji  Jedinica  Metoda  Izmjerene vrijednosti  MDK 
 Ukupni koliformi broj/100 ml   St. Meth 9222-Total Coliform B (20.1.1998)
 Escherichia coli broj/100 ml  HRN ISO 9308-1:2000 
 Broj kolonija na 37 °C  broj/1 ml  HRN EN ISO 6222:2000  20 
 Enterokoki broj/100 ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 
 Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml  HRN EN ISO 6222:2000  100