Cjenik usluga

CJENIK VODNIH USLUGA

Uprava društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku donosi Odluku o cijeni vodnih usluga. Ovom se odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Novu cijenu vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. od 01. srpnja 2024. godine možete vidjeti klikom na cjenik.

Prehodnu odluku od 01. srpnja 2016. godine možete vidjeti klikom ovdje.

Odluku o novoj cijeni pogledajte ovdje.

 

CJENIK POSEBNIH USLUGA

Cjenik posebnih usluga Vodovoda Dubrovnik možete pronaći ovdje.