Kalkulator potrošnje

Pomoću kalkulatora potrošnje moguće je izračunati okviran iznos računa za zadanu potrošnju. Izračun je rađen na bazi najčešće korištenog profila cijevi (fi 20). Napominjemo kako je izračun okvirnog karaktera i ne može se smatrati relevantnim. Stvaran iznos moguće je vidjeti samo na računu za vodu.